Przetargi

 

 

Wyniki postępowań przetargowych

Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia organizowanego przez: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.  pn. „Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych” Zakup, dostawa oraz instalacja urządzeń dla celów organizacji szkoleń związanych z poprawą bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją projektu: „Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wyniki postępowania w załączniku:

Ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia organizowanego przez: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o.  pn. „Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych” Zakup licencji wieczystej i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do komputerowej aranżacji terenów rekreacyjno-sportowych dla celów organizacji szkoleń związanych z poprawą bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych w związku z realizacją projektu: „Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wyniki postępowania w załączniku: