Certyfikacja

Bezpieczny plac zabaw tylko z certyfikowanymi produktami

Dbając o bezpieczeństwo dzieci korzystających z urządzeń rekreacyjno-zabawowych, Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. dba o to, by wszystkie urządzenia spełniały wymagania norm.

Ważne jest to, by produkty były zaprojektowane wg zasad bezpieczeństwa sprecyzowanych w normach nr PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz by montaż urządzeń odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
W tym celu przeprowadzamy proces certyfikacyjny, którego zadaniem jest wyeliminowanie urządzeń, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. Korzystanie z wyposażenia placów zabaw oraz nawierzchni ma w swoim założeniu budzić radość i zapewniać dobrą zabawę, a nie być powodem nieszczęśliwego wypadku.

Bezpieczny plac zabaw to radosny plac zabaw.

Miejsca, które powstały z myślą o najmłodszych, zgodnie z unijnymi normami, powinny być poddawane regularnym przeglądom, a ponadto posiadać stosowne certyfikaty. Wszyscy producenci urządzeń zabawowych mają obowiązek wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. To, czy faktycznie tak jest, można udowodnić m.in. przez fakt produkcji zgodny z obowiązującymi normami.

Zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177 dotyczącymi placów zabaw i nawierzchni, potwierdzają wydawane przez nas certyfikaty.

Certyfikacja może dotyczyć zarówno całego obiektu (np.: urządzenia, nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe) lub wybranych jego elementów (np. tylko urządzenia). Dzięki niej zwiększone jest zaufanie Klientów do kupowanych wyrobów.
Certyfikaty są zatem gwarancją, że zarówno produkcja jak i montaż bezpiecznych urządzeń zabawowych odbywają się zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w tym zakresie normami. Dotyczą one bowiem zdrowia i bezpieczeństwa Naszych dzieci, a te często nie potrafią oszacować ryzyka związanego z podejmowanymi przez siebie działaniami. Wszystko jest dla nich zabawą. Nie istnieje przeszkoda nie do pokonania, a każda ściana jest wyzwaniem. Dlatego powinniśmy zadbać o bezpieczny plac zabaw – to w końcu ulubione miejsce spędzania wolnego czasu naszych pociech.