Informacje

Plac zabaw powinien być miejscem bezpiecznej i twórczej zabawy najmłodszych. Naszym celem jest zadbanie o to, by dzieciom – w trakcie kształtowania rozwoju poprzez edukację, kreatywność i ruch na świeżym powietrzu – zapewnić bezpieczeństwo, a dorosłym – relaks i rekreację.

Pamiętać należy, że place zabaw to nie tylko zjeżdżalnie, huśtawki, ścianki do wspinaczki, bujaki na sprężynie, itp., ale również płoty, bramki, śmietniki, chodniki, rośliny, nawierzchnia czy tablice informacyjne.

Według prawa za bezpieczeństwo na placu zabaw odpowiada jego Zarządca lub Właściciel. Wynika to z ustawy „Prawo budowlane” nakładającej na Zarządców lub Właścicieli placów zabaw obowiązek utrzymywania obiektów małej architektury w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania, jak również z normy PN-EN 1176-7:2009, wskazującej system zarządzania obiektem, dający gwarancję spełnienia wymogów dotyczących kontroli.
A wszystko po to, by ZAPOBIEGAĆ WYPADKOM…

Zaniedbanie obowiązku ochrony dzieci przed zagrożeniami, których same nie są w stanie przewidzieć korzystając ze sprzętu znajdującego się na placu, grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Każdy Zarządca/Administrator, dla zapewnienia właściwego funkcjonowania podległego mu placu zabaw, powinien dbać o to wszystko, co jest związane z ogólnym utrzymaniem ładu na placu zabaw, a co jest regulowane przez przepisy krajowe, najczęściej wydawane przez władze lokalne. Dodatkowo powinien zapoznać się i wdrożyć zasady wnikające z normy PN-EN 1176:2009, składającej się z następujących części:

 • PN-EN 1176-1:2017-12
 • PN-EN 1176-2:2017-12
 • PN-EN 1176-3:2017-12
 • PN-EN 1176-4+AC:2019-3
 • PN-EN 1176-5:2019
 • PN-EN 1176-6+AC:2019-3
 • PN-EN 1176-7:2009
 • PN-EN 1176-10:2009
 • PN-EN 1176-11:2014-11
 • PN-EN 1177+AC:2019-4

Równie ważne jest bieżące utrzymanie siłowni plenerowych, których funkcjonowanie reguluje odrębna norma:

 • PN-EN 16630:2015-06 – Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe.

Istotną wskazówką określającą obowiązki administratora strefy rekreacji jest komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zamieszczony jest pod poniższym linkiem:

www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-do-wlascicieli-i-zarzadcow-placow-zab-0

lub w wersji do pobrania (pdf):

www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/komunikat_place_zabaw_2019a.pdf