Przeglądy akredytowane placów zabaw

Szanowni Państwo!

Intencją niniejszego listu, jest przyjemność i obowiązek przedstawienia informacji o PIERWSZEJ i JEDYNEJ w Polsce Firmie – Instytucji, jaką jest: Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru sp. z o.o. w Rzeszowie.
Spółka GOCIN powstała dnia 21 marca 2008 roku w Rzeszowie.

Od początku działalności zajmuje się: montażem i przeglądem urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych, certyfikowaniem i nadzorowaniem tychże elementów składowych na różnego rodzaju skwerach i posesjach, przeznaczonych do zabawy i rozrywki dla dzieci, młodzieży i nie tylko.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą doktorów, inżynierów i techników oraz specjalistycznym wzorcowanym sprzętem i urządzeniami pomiarowymi.

Z usług GOCIN-u w przeważającej większości korzystają Instytucje Państwowe i Samorządowe, przede wszystkim: Urzędy Miast i Gmin oraz Szkoły i Przedszkola, Domy Kultury, itp.
Instytucje tego typu, posiadające place zabaw, lub zamierzające wybudować nowe, zobligowane są przez ustawodawcę do zapewnienia bezpieczeństwa, poprzez między innymi nadzór i konserwację urządzeń zabawowych i wyposażenia.

W dniu 25 marca 2019 roku, Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru sp. z o.o. w Rzeszowie, jako pierwsza i jedyna firma w Polsce uzyskała AKREDYTACJĘ – POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI W WARSZAWIE.

 

Akredytacja nr AK32, daje uprawnienia do wykonywania przeglądów certyfikacyjnych i nadzoru, placów zabaw oraz siłowni plenerowych. Powyższe działania odbywają się od etapu uczestnictwa w uzgodnieniach projektowych, poprzez nadzór nad wykonawstwem, po odbiór i certyfikat efektu końcowego.

Ze swojej strony, zapewniamy pełen profesjonalizm, znajomość zagadnienia oraz obowiązujących przepisów i norm, czego potwierdzeniem jest Certyfikat Akredytacyjny – Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie.

Wszystkich zainteresowanych dbałością o bezpieczeństwo uczestników korzystających z Placów Zabaw i Siłowni Plenerowych, za które Państwo ponoszą odpowiedzialność, zachęcamy do współpracy.

,, Nie ma nic cenniejszego, nad zdrowie i życie dzieci i młodzieży. ”