O firmie

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru jest pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie profesjonalnej kontroli placów zabaw oraz siłowni plenerowych.

Dysponujemy sztabem wysoko wykwalifikowanych inspektorów, przeszkolonych w zakresie projektowania, budowy i kontroli placów zabaw oraz siłowni plenerowych z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie norm i przepisów.

Nasz personel bezustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza swoją wiedzę, by wykonywane obowiązki nie budziły wątpliwości a wyniki inspekcji były rzetelne i bezsporne.

Galeria z wybranych inspekcji