Witamy na GOCiN.pl

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym. Wiąże się to z wykonywaniem napraw, remontów i przeprowadzaniem bieżącej kontroli.

Zgodnie z ustawą, obiekty budowlane to także urządzenia zabawowe umieszczone na placach zabaw, takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie.

Kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlanegrzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Stanowisko powyższe zawarte jest w Komunikacie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw.

zobacz więcej