GOCiN – bezpieczeństwo placu zabaw

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru zapewnia kompleksową obsługę placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz skateparków na terenie całej Polski. Zadbamy o bezpieczeństwo Twojego obiektu, aby użytkownicy mogli spędzać czas na aktywnym wypoczynku i doskonale się bawić, a zarazem byli w 100% bezpieczni.

Przeglądy i kontrola placu zabaw

Wykonujemy kontrole kwartalne i coroczne placów zabaw na terenie całej Polski. Kontrola placu zabaw przeprowadzana jest przez doświadczonych specjalistów, którzy wnikliwie sprawdzają wszystkie urządzenia, stan nawierzchni i fundamentów. W ofercie posiadamy także przeglądy techniczne placów zabaw (ekspertyzy techniczne), które wykonują inspektorzy z uprawnieniami budowlanymi.

Kompleksowa konserwacja placów zabaw obejmuje montaż i demontaż urządzeń zabawowych oraz bieżące naprawy. Naprawa placów zabaw zawsze jest zakończona kontrolą techniczną mającą na celu ocenę wpływu wykonanych prac na ogólny stan oraz bezpieczeństwo obiektu.

Projekty, certyfikaty, szkolenia

Przygotowujemy projekty nowoczesnych i w pełni bezpiecznych placów zabaw dla szkół, samorządów, urzędów miasta, spółdzielni mieszkaniowych oraz innych administratorów tego typu obiektów. Zajmujemy się certyfikacją urządzeń oraz zapewniamy kompleksową obsługę serwisową (serwis pogwarancyjny sprzętu zabawowego wszystkich producentów).

Przeprowadzamy również szkolenia oraz zapewniamy fachową pomoc podczas sporządzania wymaganej dokumentacji placu zabaw.

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym. Wiąże się to z wykonywaniem napraw, remontów i przeprowadzaniem bieżącej kontroli.

Zgodnie z ustawą, obiekty budowlane to także urządzenia zabawowe umieszczone na placach zabaw, takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie.

Kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega (zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlanegrzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Stanowisko powyższe zawarte jest w Komunikacie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw.

zobacz więcej