O nas

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru jest pierwszą i jak dotąd jedyną w Polsce jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie profesjonalnej kontroli placów zabaw oraz siłowni plenerowych.

Dysponujemy sztabem wysoko wykwalifikowanych inspektorów, przeszkolonych w zakresie projektowania, budowy i kontroli placów zabaw oraz siłowni plenerowych z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie norm i przepisów.

Nasz personel bezustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz poszerza swoją wiedzę, by wykonywane obowiązki nie budziły wątpliwości a wyniki inspekcji były rzetelne i bezsporne.

więcej o nas

Akredytacja

Polskiego Centrum Akredytacji numer AK32

Akredytacja nr AK32, daje uprawnienia do wykonywania przeglądów certyfikacyjnych i nadzoru, placów zabaw oraz siłowni plenerowych. Powyższe działania odbywają się od etapu uczestnictwa w uzgodnieniach projektowych, poprzez nadzór nad wykonawstwem, po odbiór i certyfikat efektu końcowego.

Dane adresowe

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru
Sp. z o.o.
ul. Powstańców Listopadowych 29C/14
35-606 Rzeszów

 

NIP: 813-35-42-365
REGON: 180316108

Nr rachunku bankowego:
64 1020 4287 0000 2602 0107 9250

 

 

Kontakt