Kontrola i przeglad placu zabaw

Do jednych z naszych usług należy kontrola placu zabaw, skateparków, siłowni zewnętrznych – zarówno nowo wybudowanych, jak i tych istniejących. Przegląd placu zabaw i innych miejsc rozrywkowych polega na sprawdzeniu jakości użytych materiałów, stanu technicznego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i normami PN-EN 1176, PN-EN 1177. Prawidłowy stan techniczny zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Obowiązujące normy prawne jasno określają, iż osoba zarządzająca miejscem zabaw powinna zadbać o perfekcyjny stan urządzeń, a przy tym regularnie przeprowadzać przegląd placu zabaw zgodnie z unijnymi wytycznymi.

Podczas przeglądów nasi specjaliści oceniają stopień zużycia poszczególnych elementów ruchomych urządzeń, stan połączeń śrubowych i fundamentów, poziom zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz stan użytych materiałów.

Dysponujemy wykwalifikowanym sprzętem oraz doświadczoną kadrą specjalistów, którzy sprawią, że kontrola placu zabaw przebiegnie rzetelnie. Po zakończeniu przeglądu otrzymają Państwo sprawozdanie. Ponadto oferujemy pomoc we wdrażaniu systemów kontroli oraz harmonogramów napraw i konserwacji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach służących zabawie i rekreacji.