Informacje

Plac zabaw powinien być miejscem bezpiecznej i twórczej zabawy najmłodszych. Naszym celem jest zadbanie o to, by dzieciom - w trakcie kształtowania rozwoju poprzez edukację, kreatywność i ruch na świeżym powietrzu - zapewnić bezpieczeństwo, a dorosłym - relaks i rekreację.

Pamiętać należy, że place zabaw to nie tylko zjeżdżalnie, huśtawki, ścianki do wspinaczki, bujaki na sprężynie itp., ale również płoty, bramki, śmietniki, chodniki, rośliny, nawierzchnia czy tablice informacyjne.

Według prawa za bezpieczeństwo na placu zabaw odpowiada jego Zarządca lub Właściciel. Wynika to z ustawy „Prawo budowlane” nakładającej na Zarządców lub Właścicieli placów zabaw obowiązek utrzymywania obiektów małej architektury w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania, jak również z normy PN-EN 1176-7:2009, wskazującej system zarządzania obiektem, dający gwarancję spełnienia wymogów dotyczących kontroli.
A wszystko po to, by ZAPOBIEGAĆ WYPADKOM… Zaniedbanie obowiązku ochrony dzieci przed zagrożeniami, których same nie są w stanie przewidzieć korzystając ze sprzętu znajdującego się na placu, grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Każdy Zarządca/Administrator, dla zapewnienia właściwego funkcjonowania podległego mu placu zabaw, powinien dbać o to wszystko, co jest związane z ogólnym utrzymaniem ładu na placu zabaw, a co jest regulowane przez przepisy krajowe, najczęściej wydawane przez władze lokalne. Dodatkowo powinien zapoznać się i wdrożyć zasady wnikające z normy PN-EN 1176:2009, składającej się z następujących części:

  • PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
  • PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
  • PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni,
  • PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych,
  • PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli,
  • PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących,
  • PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji,
  • PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy,
  • PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej

oraz normy dotyczącej nawierzchni:

  • PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.