Bezpieczny plac zabaw tylko z certyfikowanymi produktami

Dbając o bezpieczeństwo dzieci korzystających z urządzeń rekreacyjno-zabawowych, Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. dba o to, by wszystkie urządzenia spełniały wymagania norm. Ważne jest to, by produkty były zaprojektowane wg zasad bezpieczeństwa sprecyzowanych w normach nr PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009 oraz by montaż urządzeń odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
W tym celu przeprowadzamy proces certyfikacyjny, którego zadaniem jest wyeliminowanie urządzeń, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa. Korzystanie z wyposażenia placów zabaw oraz nawierzchni ma w swoim założeniu budzić radość i zapewniać dobrą zabawę, a nie być powodem nieszczęśliwego wypadku.

Bezpieczny plac zabaw to radosny plac zabaw. Miejsca, które powstały z myślą o najmłodszych, zgodnie z unijnymi normami, powinny być poddawane regularnym przeglądom, a ponadto posiadać stosowne certyfikaty. Wszyscy producenci urządzeń zabawowych mają obowiązek wprowadzać na rynek wyłącznie produkty bezpieczne. To, czy faktycznie tak jest, można udowodnić m.in. przez fakt produkcji zgodny z obowiązującymi normami. Zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177 dotyczącymi placów zabaw i nawierzchni, potwierdzają wydawane przez nas certyfikaty.

Certyfikacja może dotyczyć zarówno całego obiektu (np. urządzenia, nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie dodatkowe) lub wybranych jego elementów (np. tylko urządzenia). Dzięki niej zwiększone jest zaufanie Klientów do kupowanych wyrobów. Certyfikaty są zatem gwarancją, że zarówno produkcja jak i montaż bezpiecznych urządzeń zabawowych odbywają się zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w tym zakresie normami. Dotyczą one bowiem zdrowia i bezpieczeństwa Naszych dzieci, a te często nie potrafią oszacować ryzyka związanego z podejmowanymi przez siebie działaniami. Wszystko jest dla nich zabawą. Nie istnieje przeszkoda nie do pokonania, a każda ściana jest wyzwaniem. Dlatego powinniśmy zadbać o bezpieczny plac zabaw – to w końcu ulubione miejsce spędzania wolnego czasu naszych pociech.